Gemeente Sittard-Geleen

Programmanager/kwartiermaker Smart City (voorlopig voor 1 jaar)

Solliciteer uiterlijk dinsdag 7 december, 2021
 • Sittard
 • 36 uur
 • 3561 - 5169

Vacature

De functie

Ben jij iemand, die kansen ziet in het gebruik van nieuwe technologieën en data bij het oplossen van maatschappelijke opgaven? Die innovatieve ideeën verder weet te brengen en samen met een team werkelijkheid weet te maken? Die houdt van uitdagingen, hoe groter hoe beter? Ben jij een bouwer die ons gaat helpen een sterk fundament neer te leggen, waarop we het concept smart city de komende jaren verder kunnen gaan uitbouwen? Dan ben jij misschien binnenkort onze nieuwe collega.

“Sittard-Geleen en smart city…?”, hoor ik je denken. Maar deze gemeente is van oudsher al bezig geweest met slimme innovaties en technieken om de veiligheid, leefbaarheid en de economie te verbeteren. Historisch gezien is Sittard-Geleen zelfs de eerste regio in 1932 die de natriumlamp toepaste. De weg van Geleen naar Beek kende deze primeur van eerste openbare verlichting. Zo kreeg de openbare ruimte een hele andere dimensie en was deze straat destijds een voorbeeld voor de hele wereld.

De gemeente Sittard-Geleen wil voorop lopen op gebied van smart city en daarvoor heeft de gemeenteraad oktober dit jaar de ‘smart city visie Sittard-Geleen’ vastgesteld. Het document vormt het sluitstuk van een periode waarin al flinke stappen zijn gezet op het gebied van Smart City. Zo is de ‘tuin van de toekomst’ onderdeel van het beleidsplan van de Tuinman: ‘Trots op onze tuin’ uit 2016. Ook is er een pitch-carrousel georganiseerd waar bedrijven hun innovaties konden presenteren, om op die manier collega’s bekend te maken met de mogelijkheden die Smart City in hun werk kan bieden. Enkele van de gepresenteerde innovaties zijn of worden reeds kleinschalig toegepast in onze gemeente, zoals de ‘snuffelfiets’ en de ‘slimme regenton’. Daarnaast zijn er de nodige contacten gelegd op het gebied van Smart City in de regio (Chemelot - en Brightlands Campus) en daarbuiten (Future City Foundation). De gemeente heeft bovendien actief meegewerkt aan de totstandkoming van de boeken: ‘Slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Zo bestuur je een Slimme stad’. Verder zijn we aangesloten bij de City Deal ‘Een Slimme Stad’. En is een buurt in Sittard-Geleen aangewezen als proeftuin waar Smart City onderdeel van is.

Met de visie willen we meer samenhang en verbinding krijgen in alles wat er gebeurt op het gebied van Smart City, ook in relatie tot onze opgaves uit de Toekomstvisie. Smart City raakt in beginsel alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Dat is de reden dat we Smart City als programma in de organisatie willen inbedden. Om deze inbedding te begeleiden en het programma samen met een nog te formeren programmateam verder op te tuigen zijn we op zoek naar een  programmamanager/kwartiermaker Smart City vooralsnog voor de duur van 1 jaar.

Wat ga je doen?


 • Je formeert een programmateam en maakt afspraken met de betrokken teammanagers over de capaciteitsinzet
 • Je stuurt aan en werkt nauw samen met dit team dat onder andere bestaat uit de beleidsadviseur Ruimte & Innovatie en de Adviseur Informatiemanagement.
 • Je zorgt voor de randvoorwaarden die nodig zijn om technologie en data optimaal in te zetten voor het realiseren van maatschappelijke doelen, waarbij smart city een vaste plek krijgt in de interne processen en beleidsafwegingen
 • Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen, evalueren en aanpassen van een samenhangend en doelgericht programma van Smart City projecten en andere activiteiten
 • Je zorgt waar nodig voor de financiële dekking van Smart City projecten en zoekt waar mogelijk naar cofinanciering in de vorm beschikbare fondsen of subsidies
 • Je rapporteert over de voortgang, resultaten en ontwikkelingen binnen het programma Smart City naar het management en het gemeentebestuur.
 • Je zorgt dat ontwikkelingen rondom Smart City structureel (en inspirerend) onder de aandacht worden gebracht binnen de organisatie en daarbuiten
 • Je zorgt voor (eu)regionale afstemming op het gebied van Smart City activiteiten en ontwikkelingen en sluit waar nodig allianties met andere partijen


Je bent


 •  een verbinder en werkt samen: je brengt kansen, belangen en mensen bij elkaar
 • resultaatgericht: je ziet vanuit overzicht toe dat zaken in samenhang tot stand komen     
 • een doorzetter: je weet met tegengestelde belangen om te gaan
 • een aanjager: je weet mensen te overtuigen en te inspireren

 

Wij vragen

 • HBO/WO werk- en denkniveau
 • Affiniteit met de wereld die smart city heet
 • Goede sociale vaardigheden, je weet mensen te enthousiasmeren
 • Ervaring met de complexiteit van gemeentelijke (transitie) processen
 • Erkenning van het belang van transparantie van de te volgen processen en te nemen stappen voor de betrokken partijen.
 • Het kunnen maken van keuzes die je helder kunt motiveren en verantwoorden
 • Ervaring met het aansturen van een team
 • Bestuurlijke sensitiviteit

 

Wat bieden wij

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Als Programmamanager/kwartiermaker kun je maximaal € 5.169,=. bruto per maand verdienen (salarisschaal 11) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Je bepaalt zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

De organisatie

Onze organisatie is in beweging. We zijn op koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie gericht op haar omgeving. Een organisatie die zich er van bewust is dat een veranderende samenleving vraagt om een veranderende overheid.

Hier hoort bij dat we ruimte geven aan het ondernemerschap van onze medewerkers en initiatieven van inwoners, ondernemers en partners waarderen. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Onze organisatie bestaat uit twee managementlagen: een directie en teammanagement. De opgaven waar we als gemeente voor staan, zijn ondergebracht in 24 teams die integraal samenwerken. Er werken zo’n 945 medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. In deze functies werk je in het team Inrichting en Planning Openbare Ruimte.

Team Inrichting en Planning Openbare Ruimte (IPOR)

Het team IPOR is de eigenaar en ontwerper van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding en verbetering van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door het team Wijkbeheer, het team Projecten en/of externe partijen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte en dragen zo bij aan de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. Uitgangspunt bij alles wat we doen is het gedachtegoed van de Tuinman!

Maar het team kijkt ook al verder dan het hier en nu. Naar ontwikkelingen en opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit, smart city, en de betekenis voor het beheer en de inrichting van de openbare ruimte van morgen. Het team zoekt verder de verbinding en verbreding met ander domeinen en partijen op zoek naar synergie en slimme allianties.

Het team telt ca. 25 professionals, waaronder ontwerpers, een contractmanager, wijkcoördinatoren, beleidsadviseurs en ondersteuners.

Onze gemeente

Sittard-Geleen ligt in het smalste deel van Nederland, grenzend aan België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten hebben wij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

De gemeente ligt in de prachtige Maasvallei met een vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Onderscheidend zijn: automotive (VDL NedCar), logistiek (Barge Terminal), zorg (Zuyderland), chemische industrie (Sabic, OCI), MKB en, niet in de laatste plaats, de Brightlands Chemelot Campus waar innovatie centraal staat. Sittard-Geleen ligt op een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de directe nabijheid van een vliegveld. Er is een ruim onderwijsaanbod van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen die nauw samenwerken met het bedrijfsleven.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie? Solliciteer dan vóór 8 december 2021 via de button ‘solliciteren’ en laat ons weten waarom jij de juiste persoon bent die we zoeken.

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 10 december a.s.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ilja Kengen - Moonen, teammanager Inrichting en Planning Openbare Ruimte, emailadres Ilja.Kengen@sittard-geleen.nl , tel. 06-11980072.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met HR-adviseur Relinde Zits, telefoonnummer 06-50203319, emailadres Relinde.Zits@Sittard-Geleen.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt níet op prijs gesteld.


 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Sittard-Geleen ( 046-4777439)
Over de organisatie

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 92.500 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 945 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen >
Adres
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard

Gerelateerde vacatures