Provincie Limburg

Beleidsmedewerker OOV Kabinet (0,8 fte)

Solliciteer uiterlijk dinsdag 30 augustus 2022
 • Maastricht
 • 32 uur
 • 3598 - 5119

Vacature

Beleidsmedewerker OOV Kabinet (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Als beleidsmedewerker OOV Kabinet adviseer je de Commissaris van de Koning (hierna: CdK) als Rijksorgaan op het integrale beleidsterrein van onder meer Openbare Orde en Veiligheid en crisisbeheersing. Je anticipeert op ontwikkelingen en zoekt daarbij de samenwerking met betrokken interne en externe verantwoordelijke partners en analyseert de gevolgen van de ontwikkelingen voor de rol van de CdK. Je bent mede verantwoordelijk voor de implementatie van de actuele onderwerpen in de advisering en ondersteuning van de CdK.


In deze functie ben je onderdeel van het Kabinet van de Commissaris van de Koning

De CdK beschikt over een eigen staf: het Kabinet. Het Kabinet is ingericht als stafeenheid om met impact de rijkstaken en (een deel van) de provinciale taken van de CdK vorm te geven.

De CdK initieert en coördineert provinciale (beleids)ontwikkelingen die van prioritair belang zijn voor de provincie Limburg en heeft daarnaast een eigen portefeuille binnen GS. Als provinciaal bestuursorgaan is de CdK onder meer voorzitter van zowel Provinciale Staten (PS) als van het College van Gedeputeerde Staten (GS). Vanuit deze verantwoordelijkheden is de CdK tevens het boegbeeld van de Provincie.


De rijkstaken, gebaseerd op de ambtsinstructie, zijn wettelijk belegd bij de CdK en hierover wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor wat betreft de rijkstaken op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing legt de CdK daarnaast verantwoording af aan de minister van Justitie en Veiligheid.

De rijkstaken van de CdK op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing houden onder andere in:

 • Toezien op het functioneren van de Limburgse veiligheidsregio’s en op de realisatie van eventuele verbeterplannen;
 • Toezien op de samenwerking binnen het Regionaal Beleids Team (RBT) bij gemeentegrens overstijgende rampen en crises;
 • Toezien op het te voeren beleid bij regiogrens- en landsgrensoverschrijdende rampen en crises;
 • Toezien op samenwerking tussen de rijksfunctionarissen voor Limburg en provincie- en gemeentebesturen, besturen van veiligheidsregio’s en waterschapsbesturen;
 • Voortvloeiend uit het bovenstaande, zo nodig vervullen van een intermediaire rol bij landgrensoverschrijdende rampen en crises;
 • CdK heeft intern binnen de provinciale organisatie een coördinerende rol in het geval het college van GS als bevoegd gezag (operationeel) wordt  betrokken bij een incident.

Deze wettelijke rijkstaken worden in de praktijk ingevuld vanuit samenwerking, verbinding en ondersteuning van de verantwoordelijke partners met grote betrokkenheid en op gepaste afstand.


‘Professionaliteit, kwaliteit en loyaliteit staan centraal binnen het team Kabinet.’


Dit doet een beleidsmedewerker OOV Kabinet

Je bent een enthousiaste en positief kritische collega die een actieve bijdrage levert aan de realisatie van de taken en rollen van de CdK als rijksorgaan op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing.

 • Je analyseert, initieert, ontwikkelt en adviseert op een constante en gestructureerde manier ten behoeve van de advisering aan de CdK bij de uitvoering van zijn rijkstaken op het gebied van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing. Hierbij heb je altijd oog voor de bijzondere positie van de CdK in relatie tot de provinciale belangen als ook voor de (wettelijke) taken en rollen van de betrokken verantwoordelijke partners (bijvoorbeeld veiligheidsregio’s, politie, gemeenten, GHOR, etc );
 • Je signaleert ontwikkelingen en informeert en adviseert de CdK proactief;
 • Je vertegenwoordigt de CdK ten tijde van crises bij bestuurlijke overleggen. Je neemt deel aan ambtelijke overleggen vanuit zijn rol en verantwoordelijkheden. Ook adviseer je over eventuele inzet van zijn bevoegdheden;
 • Je neemt deel aan het piketteam van de CdK en bent  per toerbeurt (gedurende een week) 24/7 bereikbaar voor de Gouverneur en de verantwoordelijke crisispartners;
 • Je adviseert de CdK bij de toetsing van noodverordeningen;
 • Je verbindt interne en externe partners bij de diverse relevante thema’s;
 • Je hebt een breed netwerk met betrokken verantwoordelijke partners, zowel provinciaal, nationaal als internationaal;
 • Je adviseert de CdK in de ondersteuning van de crisispartners bij de (grensoverschrijdende) samenwerking en bent, waar relevant en op verzoek van de partners, betrokken bij deze doorontwikkeling;
 • Je weet op de juiste wijze en discreet om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Je neemt deel aan relevante bestuurlijke oefeningen in het kader van crisisbeheersing.


Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. Wij zorgen voor passende antwoorden op vraagstukken die te groot zijn voor een individuele gemeente en te regionaal voor de landelijke overheid. Dit doen we in een omgeving die mede ingekaderd en gecontroleerd wordt door een parlement dat iedere vier jaar opnieuw wordt gekozen - Provinciale Staten - en een bestuur dat door Provinciale Staten wordt benoemd: het college van Gedeputeerde Staten. De CdK, in Limburg ook wel Gouverneur genoemd, is voorzitter van zowel Provinciale Staten als van Gedeputeerde Staten.

De CdK is voor wat betreft specifieke rijkstaken een zelfstandig bestuursorgaan en vervult een bijzondere rol waarbij hij boven alle partijen staat. Vanuit die bijzondere positie zet hij zijn rol als rijksorgaan in ter versterking van het belang van Limburg.


De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.


Wij vragen:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt juridische kennis en je hebt ervaring met het werken binnen juridische kaders;
 • Relevante ervaring in het domein van openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing met name in relatie tot bestuurlijke rollen en verantwoordelijkheden;
 • Een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende en verantwoordelijke partners en je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit;
 • Een collega die integriteit en discretie hoog in het vaandel heeft staan;
 • Een teamspeler die omgevingsbewust, daadkrachtig, consciëntieus, flexibel, klantgericht en stressbestendig is en relevante ervaring heeft met het bestuurlijk-ambtelijk samenspel;
 • Een collega die goed intern en extern samenwerkt met collega’s en vertegenwoordigers van andere overheden, maatschappelijk middenkader  en andere stakeholders;
 • Goede communicatieve (mondeling en schriftelijk) en contactuele en sociale vaardigheden;
 • Bij voorkeur voldoende kennis van de Duitse en Franse taal om in de eigen taal met onze buren te kunnen samenwerken.


Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.598,96 en maximaal € 5.119,70 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.

 

Solliciteer naar de vacature beleidsmedewerker OOV Kabinet

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 31 augustus 2022 tegemoet.

Je kunt reageren via de button "Solliciteren".


Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Marjeanne Gerrickens, plv. kabinetschef, via telefoonnummer +31 (0)6 21 39 03 77 of Ruby van Dinther-Willems, kabinetschef, via telefoonnummer +31 (0)6 21 82 51 16.


De eerste selectiegesprekken vinden plaats in week 36, naar verwachting vrijdag 9 september 2022.


Overige informatie

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.


De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Adres
Limburglaan 10
6229 HA Maastricht

Gerelateerde vacatures