Gemeente Maastricht

Financieel adviseur

Solliciteer uiterlijk woensdag 6 juli 2022
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 3090 - 5372

Vacature

Wij zoeken jouw talent!

Financieel adviseur
1,0 fte - onbepaalde tijd

Werken voor Maastricht
In Maastricht werken 1700 collega's, 125.000 inwoners, externe partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de regio. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.
Kleine en grote bedrijven vinden hun ideale plek in de stad. Een stad van 'leven en laten leven', maar ook van zorgen voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen.

De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen en ontwikkelingen in onze omgeving. We stimuleren en bieden ruimte voor creativiteit en initiatief en helpen elkaar autonomer te werken. De gemeente Maastricht heeft aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk werkklimaat biedt voor iedereen.

Het team Financieel Advies en Planning & Control maakt onderdeel uit van het Shared Service Center binnen de gemeente Maastricht. Vanuit dit team wordt ondersteuning geboden op het terrein van financieel advies en P&C aan alle gemeentelijke afdelingen. Naast de directe ondersteuning aan een of meerdere van deze afdelingen wordt van onze nieuwe collega ook inzet verwacht op afdelingsoverstijgende en gemeentebrede werkzaamheden op het gebied van financiën en P&C.

Dit ga je doen
 • je voert in samenwerking met collega financieel adviseurs en onze collega's van Concernzaken de regie op de planning en realisatie van de documenten uit de P&C- cyclus voor de afdeling(en) waarvoor je primair werkzaam bent
 • je bewaakt actief de samenhang en de kwaliteit van deze processen en producten
 • je adviseert en ondersteunt in financiële vraagstukken aan management en budgethouders
 • je voert periodiek voortgangsgesprekken met management en budgethouders over de (financiële) realisatie van de begrotingsopgaven
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd aan management en budgethouders over financiële thema's en P&C
 • je toetst college- en raadsvoorstellen en adviseert in het bijzonder over de financiële paragraaf
 • je bewaakt samen met jouw collega's uit de afdeling(en) de kwaliteit van de financiële administratie (juistheid, tijdigheid en volledigheid) en hebt hier naast een uitvoerende rol ook een toetsende, adviserende en coördinerende rol in.
 • Je participeert in (gemeentebrede) projecten
Dit breng jij mee
 • afgeronde HBO opleiding in een bedrijfseconomische of financiële richting
 • brede kennis van en aantoonbare ervaring op het vakgebied, zowel in planning en control, alsook in de administratieve processen
 • kennis van overheidsspecifieke zaken als BBV, BCF, WKR en IV3 is een nadrukkelijk pré
 • kennis en ervaring met de door ons gebruikte applicaties als Coda, Corsa Invoice en Beaufort is een pré
 • zeer goed onderlegd in Excel en gegevensverwerking
Dit ben jij
 • Flexibel
 • Integer
 • Communicatief en adviesvaardig
 • Klantgericht, gericht op samenwerking met een open blik
 • Zelfstandig plannen en organiseren
 • Stressbestendig
 • Positief kritisch en oplossingsgericht
Dit bieden wij jou!
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€3090-4671). Afhankelijk van opleiding en ervaring is een uitloop naar schaal 11 (max. € 5372) mogelijk. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAO gemeenten.

Ben je enthousiast?
Reageer dan vóór 7 juli 2022 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Jan Sommers, teammanager Financieel Advies en P&C 06-2112 8833 of e-mail jan.sommers@maastricht.nl

In verband met het coronavirus vinden de sollicitatiegesprekken in de eerste selectieronde plaats via een videobelverbinding. De geselecteerde kandidaten worden hierover geïnformeerd.

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden als interne kandidaten.

Mocht je geen e-mail van ons ontvangen, controleer dan de ongewenste mailbox/spambox. Mogelijk is onze e-mail daar in terecht gekomen. Is dit niet het geval neem dan contact op met ons via; vacaturebox.p&o@maastricht.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Financieel advies- planning en control
Het SSC is een opdrachtnemend organisatieonderdeel. De opdrachtgevende organisatieonderdelen van de gemeente realiseren de doelstellingen uit de programmabegroting met behulp van de diensten van het SSC. Met de opdrachtgevers wordt afgesproken welke producten en diensten worden geleverd, wat de bijbehorende leveringsvoorwaarden zijn en welke prestaties van ons worden verwacht en wat dat kost. De afspraken worden vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten.

Het SSC bestaat uit verschillende teams en servicelines (SL). De teams voeren taken uit op het gebied van financiële administratie & treasury, financieel advies, informatie en automatisering, documentaire informatievoorziening en huisvesting. Dit alles wordt ondersteund door een frontoffice en een bedrijfsbureau. In de SL's worden alle werkzaamheden georganiseerd en verricht die nodig zijn om de bedrijfsinformatiesystemen up and running te houden.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Afdeling recruitment van Financieel advies- planning en control ( )
Over de organisatie

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht >
Adres
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

Gerelateerde vacatures