Als je onze site gebruikt, krijg je van ons cookies.

Gemeente MaastrichtRioolbeheerder

Rioolbeheerder

Rioolbeheerder

Wij zoeken jouw talent!

Bij de gemeente Maastricht werk je samen met ongeveer 1.600 collega's aan het Maastricht van morgen. Geen dag bij ons is hetzelfde. Ons werkveld bijvoorbeeld is gigantisch: het beslaat de hele stad, de regio en we zetten zelfs internationale stappen. En het bestaat uit zoveel verschillende taken: sociale-maatschappelijke -het ervoor zorgen dat mensen met een beperking kunnen blijven meedoen-, culturele taken -om de stad bruisend en aantrekkelijk te houden voor bewoners en bezoekers- en puur fysieke taken op het gebied van leefkwaliteit en bereikbaarheid.

Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en gemeentelijke begraafplaats, het faciliteren van een beperkt aantal publieksevenementen en het fungeren als leerwerkplek voor maatschappelijke partners.

Dit verzorgen wij door op een duurzame en innovatieve manier samen te werken met inwoners, bedrijven en sociaal maatschappelijke partners aan een schone, hele en veilige openbare ruimte.

Klimaatadaptatie, wateroverlast of droogteproblematiek, het zijn de huidige uitdagingen in het beheer van de openbare ruimte. Klimaatbestendig beheer is het doel. Stadsbeheer staat mede aan de lat om dit doel te bereiken.

Binnen het team Beheer en Onderhoud is een vacature ontstaan voor een Rioolbeheerder.


Dit ga je doen

Wij zijn op zoek naar een vakspecialist/beheerder die zorg draagt voor de kwaliteit van de rioolvoorzieningen en oppervlaktewater binnen Gemeente Maastricht. Je bent onderdeel van het team Beheer en Onderhoud Stadsbeheer en voert dit beheer uit samen met een toezichthouder en een viertal buitendienstmedewerkers. Je werkt eveneens nauw samen met de beleidsmedewerker Rioleringen en Oppervlaktewater die tevens je interne opdrachtgever is.

Je werkt binnen de vastgestelde normen en vertaalt kaders, richtlijnen en beleid naar uit te voeren maatregelen. In overleg met belanghebbenden houd je de voorzieningen in stand en verbetert deze door ze te (laten) inspecteren. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het voorbereiden en uitvoeren van (integraal) onderhoud, binnen de beschikbare budgetten.
Hierin ligt jouw opgave om samen met collega's en externe partijen de kerntaak op orde te houden. Dit realiseer je door het adviseren van de interne opdrachtgever over renovaties en vervangingen. Het advies ondersteun je door het aanleveren van de juiste managementrapportages. Je adviseert beleidsmakers over de inrichting van het meerjarenbeleid en ontwikkelt kengetallen op basis van gevoerd onderhoudsbeleid voor deze productgroep. Daarnaast draag je bij aan het beleid met betrekking tot vermelde voorzieningen.

Je werkt accuraat, je draagt zorg voor een juiste opdrachtverstrekking, uitvoering en oplevering van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Tevens draag je zorg voor het verstrekken van tijdige en kwalitatieve revisiegegevens aan bestandsbeheer.

We verwachten taakvolwassenheid, een professionele (senior) aanpak van vraagstukken, niet alleen in het uitvoeren van de werkzaamheden, maar ook in het meenemen van medewerkers en het bouwen aan het team. Je ondersteunt de teamleider bij het toekomstbestendig maken van het team en stemt goed met elkaar af.

Dit breng jij mee
  • Je hebt een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau, bijvoorbeeld Civiele Techniek of Werktuigbouwkunde
  • Je beschikt over ruime en aantoonbare ervaring met beheer en onderhoud van de riolering en civieltechnische werken
Dit ben jij
  • Communicatief vaardig
  • Analytisch
  • Accuraat
  • In staat om te plannen, organiseren en controleren

Dit bieden wij jou!


Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Wij bieden een interessante dynamische functie op basis van 1 fte.

Het salaris wordt ingepast in schaal 10 (€ 2975 - € 4225) afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB), waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten, zoals verlof, bedrijfsfitness, een opleiding en/of vakbondscontributie. In dit bedrag is het vakantiegeld en een eindejaarsuitkering maand opgenomen. Verder heb je de mogelijkheid tot opbouw van ADV en wordt pensioen opgebouwd bij het ABP.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de CAR-UWO


Ben je enthousiast?

Reageer dan voor 01 september 2019 via de button en stuur je motivatie en cv.
Eerst meer weten? Dan kun je contact opnemen met Charles Remeijers teammanager via e-mail charles.remeijers@maastricht.nl

Medewerkers van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg gelden bij elkaars organisatie als interne kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over Stadsbeheer
Het organisatieonderdeel Stadsbeheer werkt op een duurzame en innovatieve manier samen met inwoners, bedrijven en sociaal-maatschappelijke partners aan een schone, hele en veilige openbare ruimte.
building

Meer informatie over deze vacature?

Neem contact op met Afdeling recruitment van Gemeente Maastricht ()

Over de Gemeente Maastricht

Maastricht is een Europese stad. Een universiteitsstad. Een 'stadse stad' die ruimte biedt voor spannende ontmoetingen. Zichtbaar creatief, innoverend en ondernemend door veelkleurige bewoners en bedrijven. Een scharnierpunt in een Europese regio. Maar bovenal een stad met een unieke kwaliteit van leven waar iedere Maastrichtenaar meetelt en meedoet. Hier is iedereen een ster.

Bij de gemeente Maastricht werken we aan het Maastricht van morgen. Wij blijven investeren, om het goede te behouden en innovaties te stimuleren. Zowel fysiek, economisch, sociaal-maatschappelijk als in cultuur en kennis. In onze keuzes zijn we helder en betrouwbaar. Wij creëren de randvoorwaarden zodat individuen, groepen en bedrijven kansen krijgen en kunnen benutten.

Wij bieden onze medewerkers alle gelegenheid om zich verder te ontwikkelen en hun talenten en ambities zo veel mogelijk in te zetten op een plek in de organisatie die daarbij past.

meer over Gemeente Maastricht

Adres

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht

14 043