Gemeente Sittard-Geleen

Medewerker beleidsuitvoering afval &grondstoffenbeleid (tijdelijk tot 1-1-2022)

Solliciteer uiterlijk zondag 24 januari, 2021
 • Sittard
 • 32 - 36 uur
 • 2973 - 4494
 • HBO

Vacature

Toevoegen aan favorieten

Ben jij enthousiast over de transitie naar een circulaire economie?

Dan ben jij de medewerker beleidsuitvoering die wij zoeken!


De functie

In deze functie ben je het eerste aanspreekpunt binnen de gemeente voor uitvoeringszaken op het gebied van inzameling van huishoudelijke afvalstromen. Je werkt aan de realisatie van het beleid en signaleert, evalueert en rapporteert over de uitvoering ervan. Je bent voor onze uitvoerende partner op het gebied van afvalinzameling (RWM), het aanspreekpunt voor operationele zaken op het gebied van afvalinzameling. Je adviseert en rapporteert over optimalisatie en aanpassing van beleid en uitvoeringsregels. Je beoordeelt verzoeken aan de hand van beleid, wet- en regelgeving en draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming. Je neemt initiatieven, verricht onderzoek, stelt (advies-) rapportages op en correspondeert en rapporteert over uitvoeringsvraagstukken. Ook verzamel en beheer je data en gegevens voor beleidsuitvoering en draag je zorg voor de afstemming van deze taken bij het beleidsproces. Je werkt mee aan (pilot) projecten in de openbare ruimte en geeft beheeradviezen.

Binnen het team P&O werk je samen met de adviseur afval en reiniging (strategisch beleidsmedewerker) en aan alles wat met huishoudelijk afval en grondstoffen te maken heeft. Daarnaast wordt samengewerkt en afgestemd met diverse collega’s, waaronder wijkcoördinatoren, collega’s van handhaving, verkeer en communicatie.

De overheid verandert, waardoor innovatie en verbinding steeds belangrijker worden. We maken gebruik van de kracht van bewoners en bedrijven om doelstellingen te realiseren.

Daarbij heb je oog voor de verbinding tussen bestuurlijke processen en bewoners.


Jij bent

 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Communicatief Klantgericht
 • Goed in plannen en organiseren
 • Initiatiefrijk

 

Wij vragen

Om invulling te geven aan deze functie, zoeken wij iemand met :

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Gemeentelijke ervaring op het gebied van afval;
 • Ervaring met burgerparticipatie, die een brug kan slaan tussen uitvoering en de praktijk buiten; 
 • Creativiteit in het bedenken van oplossingen, die anderen weet te overtuigen;
 • Oog voor samenwerking zowel binnen de eigen organisatie als ook met andere overheden en partijen;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden heeft (zowel mondeling als schriftelijk).


Wij bieden

Een werkomgeving waarin medewerkers elkaar waarderen en denken in oplossingen vanzelfsprekend is. Een dynamische omgeving waarin collega's aan integrale opdrachten werken, eigen verantwoordelijkheid nemen en open staan voor verandering.

Als je bij de gemeente Sittard-Geleen werkt, heb je goede arbeidsvoorwaarden. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Gemeente Sittard-Geleen investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen.

Afhankelijk van opleiding en ervaring kun je als medewerker beleidsuitvoering afval &grondstoffenbeleid maximaal € 4.494,- bruto per maand verdienen (salarisschaal 10) bij een volledige werkweek van 36 uur. Bovenop je salaris bouw je elke maand 17,05% Individueel Keuzebudget (IKB) op. Als medewerker bepaal je zelf wanneer je dit laat uitbetalen.

Deze vacature betreft een functie van32- 36 uur per week.

De organisatie

De directie geeft richting aan de koers naar een flexibele, wendbare en slagvaardige organisatie met de blik naar buiten. Op weg naar een organisatie die inspeelt op (toekomstige) ontwikkelingen. Ruimte gevend  aan ondernemerschap van de medewerkers en initiatieven van inwoners en partners waarderend. Verantwoordelijkheid wordt niet alleen gevoeld maar ook genomen. Zelfs als het even tegenzit. Met als doel om meer maatschappelijke resultaten te bereiken voor en met inwoners, ondernemers en partners in de gemeente.

Onze medewerkers zijn professioneel en toegankelijk, werken flexibel en klantgericht met de blik naar buiten.

De gemeentelijke organisatie bestaat op dit moment nog uit drie lagen: 2 directeuren, 4 clusterhoofden, hoofd Concerncontrol en 25 teammanagers. Op dit moment kantelt de organisatie stap voor stap naar een directiemodel waarin de laag clusterhoofden zal verdwijnen.  

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 900 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 6 clusters: Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Participatiebedrijf Vidar, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern (Bedrijfsvoering).

In deze functie werk je bij het cluster Ruimtelijke Projecten & Beheer in het team Planning & Opdrachten.

Cluster Ruimtelijke projecten en Beheer (RPB)

De medewerkers van cluster Ruimtelijke projecten en beheer beheren de openbare ruimte en het gemeentelijk vastgoed van Sittard-Geleen. Met hun projecten dragen ze bij aan de ontwikkeling van de stad. Samen met burgers, bedrijven en instellingen creëren zij een veilige en duurzame leefomgeving. Team Planning en opdrachten, team Beheer en ontwerp, team Projecten en team Wijkbeheer vormen samen de cluster RP&B.

Team Planning en Opdrachten

Team Planning en Opdrachten is de beheerder van de openbare ruimte en heeft verantwoordelijkheid in de instandhouding van die openbare ruimte. De uitvoeringstaken daarvoor zijn dagelijks beheer, groot onderhoud en vervangingen. Voor de uitvoering van deze taken heeft het team de opdrachtgeversrol en voert het de regie op die opdrachten. De opdrachten worden uitgevoerd door  het team  wijkbeheer, het team projecten en/of externe partijen. In het team ligt tevens de opdracht dit wijkgericht, omgevingsbewust en met burgers(burgerparticipatie) aan te pakken. Dit doen we met De Tuinman van Sittard-Geleen.

Het team telt ongeveer 25 professionals waaronder beheerspecialisten, ontwerpers, contractmanager,  wijkcoördinatoren, (beleids-)adviseurs en ondersteuners. De beheerspecialisten voeren regie en verstrekken opdrachten voor het onderhoud van de openbare ruimte. De ontwerpers geven vorm aan de openbare ruimte. De contractmanager beheert de contracten met externe partijen. De wijkcoördinatoren zijn de schakel tussen de beheerders, ontwerpers, inwoners en het bestuur. De (beleids-)adviseurs werken onder andere aan de strategie en adviseren aangaande de eigen producten en ontwikkelingen. Daarnaast zijn er nog een aantal ondersteunende functies op juridisch, administratief en technisch vlak.

De stad

Sittard-Geleen ligt in het smalste deel van Nederland, grenzend aan België en Duitsland: de Euregio Maas-Rijn. Met onze ruim 92.500 inwoners is het de centrumgemeente van de regio en de derde gemeente van de provincie Limburg. Samen met Maastricht, Heerlen en de andere Zuid-Limburgse gemeenten hebben wij de ambitie om één van de aantrekkelijkste regio’s te worden in Europa.

De gemeente ligt in de prachtige Maasvallei met een vloeiende overgang naar het heuvelland. Als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven, onderwijs- en onderzoeksorganisaties komen mensen uit alle windstreken naar Sittard-Geleen. Onderscheidend zijn: automotive (VDL NedCar), logistiek (Barge Terminal), zorg (Zuyderland), chemische industrie (Sabic, OCI), MKB en, niet in de laatste plaats, de Brightlands Chemelot Campus waar innovatie centraal staat. Sittard-Geleen ligt op een knooppunt van infrastructuur met de grootste binnenhaven van Nederland, internationale snelwegen en de directe nabijheid van een vliegveld. Er is een ruim onderwijsaanbod van vmbo-scholen tot universitaire opleidingen die nauw samenwerken met het bedrijfsleven.

Het is prettig wonen, werken en leven in Sittard-Geleen.

Contact

Ben jij enthousiast over deze functie?

Solliciteer dan vóór 25 januari a.s. via de button 'solliciteren'

Medewerkers van de gemeente Sittard-Geleen, Maastricht, Heerlen en de Provincie Limburg gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Bij vergelijkbare geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 29 januari a.s. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Relinde Zits, adviseur HRM (tel. 06-50203319).

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Jörgen Malik, Teammanager Planning en Opdrachten (tel. 06-58076603). 

Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Solliciteren Sittard-Geleen van Sittard-Geleen ( 046-4777439)
Over de organisatie

Sittard-Geleen is een gemeente met circa 92.500 inwoners. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 945 mensen in de verschillende stadsdelen. Samen zorgen zij ervoor dat de inwoners van Sittard-Geleen trots zijn op hun gemeente en hun leefomgeving. Grote projecten als de verbreding van de A2 en de bouw van het multifunctionele complex de Ligne dragen daaraan bij. Maar ook de organisatie van onderwerpen dichtbij huis zijn van groot belang. Denk daarbij aan het beheer van de openbare ruimte, versterken van het verenigingsleven, welzijn en zorg . De Gemeente Sittard-Geleen is er voor de burger, maar vergeet ook zeker het bedrijfsleven niet. De gemeente zorgt ervoor dat de omstandigheden voor bedrijven die zich hier willen vestigen optimaal zijn. Dit streven vereist verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en klantgerichtheid. Dit zijn voorname eigenschappen die wij zoeken bij nieuwe collega’s.

meer over Gemeente Sittard-Geleen >
Adres
Hub Dassenplein 1
6131 LB Sittard

Gerelateerde vacatures