Provincie Limburg

Medewerker Vastgoedbeheer (1,0 fte)

Solliciteer uiterlijk vrijdag 21 juni 2024
 • Maastricht
 • 36 uur
 • 2754 - 3877

Vacature

Medewerker Vastgoedbeheer (1,0 fte) bij Provincie Limburg

In de functie van Medewerker Vastgoedbeheer ben je betrokken bij de uitvoering van beheerplannen en verzorg je de daarbij behorende administratieve afhandelingen. Ook regel je dat het beheer en onderhoud van grond en vastgoed in de praktijk goed verloopt. Je maakt makkelijk contact, weet klantgericht op te treden en bent praktisch ingesteld.


In deze functie ben je onderdeel van het cluster Grond en Vastgoed

Het cluster Grond en Vastgoed heeft als opgave om inhoud en uitvoering te geven aan het grond- en vastgoedbeleid van de provincie Limburg. Het cluster initieert, faciliteert, ontwikkelt en ondersteunt de gewenste ontwikkelingen in de provincie Limburg die veelal geborgd zijn in programma’s en beleidskeuzes waaraan het cluster Grond en Vastgoed uitvoering geeft. Het cluster Grond en Vastgoed voert zowel een actieve regisserende rol alsmede een facilitaire ontwikkelrol en verleent deskundige financieel-economische begeleiding in projecten. Het ondersteunt de provinciale planvorming door de inzet van specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van planfinanciering, grondverwerving, tijdelijk beheer, uitgifte van grond en door inzet van het geëigende juridische en fiscale instrumentarium. Het cluster bestaat sinds 2020, is nog volop in ontwikkeling en telt momenteel circa 30 medewerkers verdeeld over de teams ‘projectmanagement en advies’ ‘grondverwerving’ en ‘beheer’.

"Werken binnen het cluster Grond en Vastgoed betekent concreet bijdragen aan het optimaliseren van het woon- en leefklimaat van Limburg. Dat doe je in samenwerking met enthousiaste collega’s en andere betrokken partijen én dat geeft energie!"

Enkele voorbeelden van opgaven waarbij het cluster Grond en Vastgoed is betrokken zijn: Limburgs Programma Landelijk Gebied (o.a. opkoopregeling stikstof en uitbreiding portefeuille ruilgronden), de beoogde gebiedsontwikkeling Oostflank Brunssum, wegenprojecten zoals de N280 en N595, beheer Maaspark Ooijen-Wanssum, Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg, Maastricht Aachen Airport, Greenport Venlo, Willem Alexander Haven, Hoogwaterbeschermingsproject Baarlo-Hout-Blerick/Laerbroeck, Ruimte voor Ruimte en de afwikkeling van gronddossiers zoals de Buitenring Parkstad Limburg.


Dit doet een Medewerker Vastgoedbeheer

Als Medewerker Vastgoedbeheer maak je onderdeel uit van het team beheer. Het team beheer houdt zich bezig met onderhoud, (contract)beheer en uitgifte van circa 1.600 ha provinciale gronden en 25 opstallen. De portefeuille is divers van aard en omvat naast natuur- en landbouwgronden bijvoorbeeld ook benzineverkooppunten en enkele woningen. Bij het beheer van het provinciale vastgoed wordt gestreefd naar doelmatige en rendabele inzet van middelen en arbeid. Niet enkel het financieel rendement is van belang, er wordt ook verbinding gelegd naar de inhoud van de relevante provinciale beleidskaders en thema’s.

Het team beheer is verder belast met de administratie van aan-en verkopen, het opstellen en bijhouden van dossiers en zorgt voor ondersteuning van de provinciale grondverwervers en rentmeesters bij het organiseren van hun werk (bijvoorbeeld bij het opstellen van taxatierapporten). Als medewerker vastgoedbeheer ben je in het kader van beheer en onderhoud van het in eigendom zijnde vastgoed het eerste aanspreekpunt voor vragen, meldingen en klachten van derden. Je bewaakt het administratieve proces (verzorgen en administreren van correspondentie, termijnbewaking, monitoring kosten). Je vraagt offertes op en verstrekt opdrachten om ervoor te zorgen dat het vastgoed dat (tijdelijk) in eigendom is van Provincie Limburg steeds in goede technische staat van onderhoud verkeert. De hieruit voortkomende werkzaamheden zijn divers van aard, het kan bijvoorbeeld gaan om het laten herstellen van een lekkende dakgoot, het scheren van hagen, snoeien van bomen of het ruimen van afvaldumpingen. Je bent praktisch ingesteld, hebt enig technisch inzicht, een hands on mentaliteit en bent graag buiten. Enige affiniteit met (agrarisch) natuurbeheer en gevoel voor ecologische waarden is wenselijk.


Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders

Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie, op economisch gebied, sociaal gebied en in de openbare ruimte. Dit doe je in een omgeving waarin je je met een schat aan cultureel erfgoed en toeristische trekpleister vrijwel op vakantie waant. Noord-Limburg heeft het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en stuifduinen in de Maasduinen. Midden-Limburg heeft het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen. En in Zuid-Limburg is er het groene Heuvelland.

De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.


Wij vragen:

 • Een relevante afgeronde MBO-opleiding, bijvoorbeeld op het gebied van bos- en natuurbeheer, landbouw of vastgoed;
 • Relevante aantoonbare werkervaring;
 • Recente professionele ervaring met MS Office én verschillende software programma’s zoals Sharepoint en GIS is een pré;
 • Een initiatiefrijke persoon die organisatorisch sterk is en die energie krijgt van het werken in een dynamisch team;
 • Affiniteit met de uitvoering van taken in de fysieke leefomgeving;
 • Rijbewijs B.


Wij bieden jou:

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € € 2.754,89 en maximaal € 3.877,87 in schaal 8;
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken (in afstemming met leidinggevende);
 • Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.


 Solliciteren naar de vacature van medewerker Vastgoedbeheer

Wij zien jouw sollicitatie graag uiterlijk 21 juni 2024 tegemoet.

Je kunt reageren door op bijgaande link te klikken https://www.solliciterenbijdeprovincielimburg.nl/aanmaken-sollicitatie-incl-autorisatie-prs/sollicitatie-met-commissie?VcSn=376

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste week van juli.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Robert Godschalk, adjunct clustermanager Grond en Vastgoed, via telefoonnummer +31 (0)6 11 31 34 68.


Overige informatie

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Adres
Limburglaan 10
6229 HA Maastricht

Gerelateerde vacatures